-8% Tủ đông Sanaky VH-4099A3 inverter 305 lít 1 ngăn đông

Tủ đông Sanaky VH-4099A3 inverter 305 lít 1 ngăn đông

Giá niêm yết: 8,500,000
Giá bán: 7,900,000
-10% Tủ đông Sanaky VH-4899K3B mặt kính 350 lít inverter 1 ngăn

Tủ đông Sanaky VH-4899K3B mặt kính 350 lít inverter 1 ngăn

Giá niêm yết: 13,145,000
Giá bán: 11,950,000
-5% Tủ đông Sanaky VH-8699HY3 inverter 761 lít 1 ngăn đông

Tủ đông Sanaky VH-8699HY3 inverter 761 lít 1 ngăn đông

Giá niêm yết: 16,655,000
Giá bán: 15,900,000
-12% Tủ đông Sanaky VH-3699A3 inverter 270 lít 1 ngăn đông

Tủ đông Sanaky VH-3699A3 inverter 270 lít 1 ngăn đông

Giá niêm yết: 8,569,000
Giá bán: 7,550,000
-17% Tủ đông Sanaky VH-602KW mặt kính 432 lít 2 ngăn đông mát

Tủ đông Sanaky VH-602KW mặt kính 432 lít 2 ngăn đông mát

Giá niêm yết: 15,990,000
Giá bán: 13,350,000
-10% Tủ đông Sanaky VH-4899KB mặt kính 350 lít 1 ngăn đông

Tủ đông Sanaky VH-4899KB mặt kính 350 lít 1 ngăn đông

Giá niêm yết: 11,759,000
Giá bán: 10,690,000
-11% Tủ đông Sanaky VH-4099W4K 280 lít inverter 2 ngăn đông mát

Tủ đông Sanaky VH-4099W4K 280 lít inverter 2 ngăn đông mát

Giá niêm yết: 9,460,000
Giá bán: 8,500,000
-5% Tủ đông Sanaky VH-1399HY3 1144 lít inverter 1 ngăn đông

Tủ đông Sanaky VH-1399HY3 1144 lít inverter 1 ngăn đông

Giá niêm yết: 28,900,000
Giá bán: 27,500,000
-10% Tủ đông Sanaky VH-6699W3 inverter 485 lít 2 ngăn đông mát

Tủ đông Sanaky VH-6699W3 inverter 485 lít 2 ngăn đông mát

Giá niêm yết: 14,960,000
Giá bán: 13,600,000
-10% Tủ đông Sanaky VH-2899K3 mặt kính 210 lít inverter 1 ngăn đông

Tủ đông Sanaky VH-2899K3 mặt kính 210 lít inverter 1 ngăn đông

Giá niêm yết: 9,680,000
Giá bán: 8,800,000
-12% Tủ mát Sanaky VH-218KL 170 lít 1 cánh

Tủ mát Sanaky VH-218KL 170 lít 1 cánh

Giá niêm yết: 8,990,000
Giá bán: 8,000,000
-10% Tủ mát Sanaky VH-408W3L 340 lít inverter 2 cánh trên dưới

Tủ mát Sanaky VH-408W3L 340 lít inverter 2 cánh trên dưới

Giá niêm yết: 12,188,000
Giá bán: 11,000,000
-11% Tủ mát Sanaky VH-308K3L inverter 240 lít 1 cánh

Tủ mát Sanaky VH-308K3L inverter 240 lít 1 cánh

Giá niêm yết: 10,758,000
Giá bán: 9,600,000
-10% Tủ mát Sanaky VH-408K3L 340 lít inverter 1 cánh

Tủ mát Sanaky VH-408K3L 340 lít inverter 1 cánh

Giá niêm yết: 12,089,000
Giá bán: 10,900,000
-19% Tủ mát Sanaky VH-288KA trưng bày 280 lít 2 cánh lùa

Tủ mát Sanaky VH-288KA trưng bày 280 lít 2 cánh lùa

Giá niêm yết: 13,490,000
Giá bán: 11,000,000
-10% Tủ mát Sanaky VH-1209HP3 inverter 1100 lít 2 cánh

Tủ mát Sanaky VH-1209HP3 inverter 1100 lít 2 cánh

Giá niêm yết: 31,295,000
Giá bán: 28,200,000
-11% Tủ mát Sanaky VH-1520HP3 inverter 1400 lít 3 cánh

Tủ mát Sanaky VH-1520HP3 inverter 1400 lít 3 cánh

Giá niêm yết: 40,590,000
Giá bán: 36,300,000
-10% Tủ mát Sanaky VH-1009HP3 inverter 900 Lít 2 cánh

Tủ mát Sanaky VH-1009HP3 inverter 900 Lít 2 cánh

Giá niêm yết: 27,995,000
Giá bán: 25,400,000
-12% Tủ mát Sanaky VH-8009HP3 inverter 700 Lít 2 cánh

Tủ mát Sanaky VH-8009HP3 inverter 700 Lít 2 cánh

Giá niêm yết: 26,290,000
Giá bán: 23,250,000
-11% Tủ mát Sanaky VH-408WL 340 lít 2 cánh trên dưới

Tủ mát Sanaky VH-408WL 340 lít 2 cánh trên dưới

Giá niêm yết: 11,660,000
Giá bán: 10,400,000
-19% Máy lọc nước RO Sanaky SNK-108

Máy lọc nước RO Sanaky SNK-108

Giá niêm yết: 4,670,000
Giá bán: 3,800,000
-12% Máy lọc nước RO Sanaky SNK-109

Máy lọc nước RO Sanaky SNK-109

Giá niêm yết: 4,790,000
Giá bán: 4,220,000
-10% Máy lọc nước Sanaky SNK-09

Máy lọc nước Sanaky SNK-09

Giá niêm yết: 4,510,000
Giá bán: 4,100,000
-10% Máy lọc nước RO Sanaky SNK-S110G

Máy lọc nước RO Sanaky SNK-S110G

Giá niêm yết: 7,425,000
Giá bán: 6,750,000
-10% Máy lọc nước RO Sanaky SNK-S108G

Máy lọc nước RO Sanaky SNK-S108G

Giá niêm yết: 6,996,000
Giá bán: 6,360,000
-10% Máy lọc nước Sanaky SNK-107NS

Máy lọc nước Sanaky SNK-107NS

Giá niêm yết: 5,962,000
Giá bán: 5,420,000
-10% Máy lọc nước RO Sanaky SNK-107

Máy lọc nước RO Sanaky SNK-107

Giá niêm yết: 3,883,000
Giá bán: 3,530,000
-10% Máy lọc nước RO Sanaky SNK-208N

Máy lọc nước RO Sanaky SNK-208N

Giá niêm yết: 5,093,000
Giá bán: 4,630,000
-10% Máy lọc nước Sanaky SNK-108NS

Máy lọc nước Sanaky SNK-108NS

Giá niêm yết: 6,193,000
Giá bán: 5,630,000
-10% Máy lọc nước RO Sanaky SNK-S209G

Máy lọc nước RO Sanaky SNK-S209G

Giá niêm yết: 5,368,000
Giá bán: 4,880,000
-17% Cây nước nóng lạnh Sanaky VH-329HY1

Cây nước nóng lạnh Sanaky VH-329HY1

Giá niêm yết: 3,880,000
Giá bán: 3,250,000
-13% Cây nước nóng lạnh Sanaky VH-509HY

Cây nước nóng lạnh Sanaky VH-509HY

Giá niêm yết: 3,890,000
Giá bán: 3,390,000
-9% Cây nước nóng lạnh Sanaky VH-319HP1

Cây nước nóng lạnh Sanaky VH-319HP1

Giá niêm yết: 3,780,000
Giá bán: 3,440,000
-11% Cây nước nóng lạnh Sanaky VH-349HP1

Cây nước nóng lạnh Sanaky VH-349HP1

Giá niêm yết: 2,990,000
Giá bán: 2,680,000
-10% Cây nước nóng lạnh Sanaky VH-329HY1

Cây nước nóng lạnh Sanaky VH-329HY1

Giá niêm yết: 3,520,000
Giá bán: 3,190,000
-9% Cây nước nóng lạnh sanaky VH-359HP1

Cây nước nóng lạnh sanaky VH-359HP1

Giá niêm yết: 3,670,000
Giá bán: 3,340,000
-11% Cây nước nóng lạnh Sanaky VH-429HY1

Cây nước nóng lạnh Sanaky VH-429HY1

Giá niêm yết: 3,890,000
Giá bán: 3,490,000
-11% Cây nước nóng lạnh Sanaky VH-449HP1

Cây nước nóng lạnh Sanaky VH-449HP1

Giá niêm yết: 3,780,000
Giá bán: 3,380,000
-9% Cây nước nóng lạnh Sanaky VH-339HY1

Cây nước nóng lạnh Sanaky VH-339HY1

Giá niêm yết: 2,990,000
Giá bán: 2,740,000
-9% Cây nước nóng lạnh Sanaky VH-21HY

Cây nước nóng lạnh Sanaky VH-21HY

Giá niêm yết: 2,690,000
Giá bán: 2,460,000
-14% Lò nướng Sanaky VH-3599S2D 35 lít vỏ nhôm màu đen

Lò nướng Sanaky VH-3599S2D 35 lít vỏ nhôm màu đen

Giá niêm yết: 2,150,000
Giá bán: 1,870,000
-18% Lò nướng Sanaky VH-3599N2D 35 lít vỏ inox màu trắng

Lò nướng Sanaky VH-3599N2D 35 lít vỏ inox màu trắng

Giá niêm yết: 2,350,000
Giá bán: 1,950,000
-14% Lò nướng Sanaky 120 lít VH-129S2D vỏ nhôm màu đen

Lò nướng Sanaky 120 lít VH-129S2D vỏ nhôm màu đen

Giá niêm yết: 3,830,000
Giá bán: 3,300,000
-13% Lò nướng Sanaky 120 lít VH-129N2D vỏ inox màu vàng

Lò nướng Sanaky 120 lít VH-129N2D vỏ inox màu vàng

Giá niêm yết: 3,990,000
Giá bán: 3,500,000
-8% Lò nướng Sanaky VH-359S2D 35 Lít

Lò nướng Sanaky VH-359S2D 35 Lít

Giá niêm yết: 1,892,000
Giá bán: 1,750,000
-5% Lò nướng Sanaky VH-809S2D 80 lít màu đen

Lò nướng Sanaky VH-809S2D 80 lít màu đen

Giá niêm yết: 2,970,000
Giá bán: 2,850,000
-5% Lò nướng Sanaky VH-509S2D 50 Lít

Lò nướng Sanaky VH-509S2D 50 Lít

Giá niêm yết: 2,310,000
Giá bán: 2,200,000
-5% Lò nướng Sanaky VH-509N2D 50 Lít màu vàng

Lò nướng Sanaky VH-509N2D 50 Lít màu vàng

Giá niêm yết: 2,420,000
Giá bán: 2,300,000
-7% Lò nướng Sanaky VH-309N2D 30 lít màu vàng

Lò nướng Sanaky VH-309N2D 30 lít màu vàng

Giá niêm yết: 1,800,000
Giá bán: 1,680,000
-3% Lò nướng Sanaky VH-309S2D 30 lít màu đen

Lò nướng Sanaky VH-309S2D 30 lít màu đen

Giá niêm yết: 1,573,000
Giá bán: 1,530,000
NHÀ MÁY SẢN XUẤT
Địa chỉ: đường DE1, KCN Mỹ Phước 3, Phường Thới Hòa, Thị xã Bến Cát, Bình Dương
HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 485 – 487 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Q. Tân Bình, HCM
ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Lô B, đường số 3, KCN Hòa Khánh, P, Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiếu, Đà Nẵng
HÀ NỘI
Địa chỉ: Lô CN5, CCN Quất Động mở rộng, xã Nguyễn Trãi, Huyện Thường Tín, Hà Nội
Liên hệ
0988 791 538